"Pomimo wciąż trudnego otoczenia rynkowego i wymagającym zmianom na rynku energii elektrycznej Grupa Enea osiągnęła dobre wyniki w 2021 r., zwiększając przychody o 17 proc. r/r, do 21,2 mld zł i wypracowując EBITDA na poziomie 3,6 mld zł (wzrost r/r o 335 mln zł, tj. 10,1 proc.)" – podała Enea w opublikowanym w środę raporcie giełdowym dotyczącym wyników finansowych w ubiegłym roku.

Z zaprezentowanych przez spółkę danych wynika, że cała grupa kapitałowa miała w 2021 r. ponad 1,78 mld zł zysku. Rok wcześniej, w 2020 r., grupa Enea odnotowała ponad 2,2 mld zł straty.

Reklama

Z informacji spółki wynika, że w 2021 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 24,5 TWh i był wyższy o ok. 16 proc. (tj. 3 393 GWh) w porównaniu z 2020 r.

W segmencie odbiorców biznesowych wolumen sprzedaży wzrósł o 3 101 GWh, czyli ok. 21 proc., co wynikało zarówno zmiany portfela klientów między latami 2020 i 2021, jak i było spowodowane wyższym poborem energii przez klientów po pierwszym okresie pandemii.

W segmencie gospodarstw domowych wzrost wolumenu sprzedaży wyniósł 56 GWh, tj. ok. 1 proc. Zwiększeniu uległ również wolumen sprzedaży paliwa gazowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego - o 236 GWh, tj. o ok. 18 proc.

„W ubiegłym roku Grupa Enea wyprodukowała łącznie 26,4 TWh energii, czyli o blisko 1/5 więcej niż w roku 2020. Łączny wolumen energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych wyniósł ponad 2,4 TWh i był wyższy o 1 proc., czyli o 23 GWh. Do sieci dystrybucyjnej Enea Operator w 2021 r. przyłączonych zostało blisko 47 tys. źródeł odnawialnych, wliczając w to mikroinstalacje. Natomiast łączna liczba przyłączonych do sieci dystrybucyjnej spółki źródeł OZE wynosiła na koniec 2021 r. prawie 109 tys.” – podała spółka w raporcie giełdowym.

Zgodnie z informacją w 2021 r. nakłady inwestycyjne Grupy Enea wyniosły 2 mld zł.

autor: Marek Siudaj