"Liczba rejestracji podmiotów gospodarczych w II kwartale 2020 r. wyniosła 64 410 wobec 94 385 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W II kwartale 2020 r. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej we wszystkich analizowanych rodzajach działalności, w tym w budownictwie nastąpił spadek o 35%, w usługach o 34,3%, w informacji i komunikacji o 32,5%, w zakwaterowaniu i gastronomii o 31,8%, w sekcji transport i gospodarka magazynowa o 31%, w przemyśle o 30,4% i w handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 17,9%. Liczba rejestracji w II kwartale 2020 r. w stosunku do II kwartału 2019 r. zmniejszyła się we wszystkich wyróżnionych formach prawnych, z wyjątkiem spółek partnerskich (20 podmiotów wobec 19). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 83,1% wszystkich rejestracji podmiotów gospodarczych, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 13,3% (w drugim kwartale 2019 roku było to odpowiednio 86,9% i 9,8%)" - czytamy w komunikacie.

Reklama

W II kw. br. wzrost liczby upadłości odnotowano w przemyśle (40 wobec 26 rok temu), usługach (25 wobec 21), transporcie i gospodarce magazynowej (13 wobec 9) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (5 wobec 4)., podano także.

"Spadek liczby upadłości zanotowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (41 wobec 44). Natomiast w budownictwie oraz informacji i komunikacji liczba upadłości pozostała na tym samym poziomie" - czytamy dalej.

Według form prawnych, liczba upadłości podmiotów gospodarczych w II kwartale 2020 r. w stosunku do II kwartału 2019 r. zmniejszyła się we wszystkich wyróżnionych formach prawnych.

"Wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość 53,5% stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 22,3% osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 16,6% łącznie spółki komandytowe i akcyjne" - podsumowano.