Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1 732 mln euro wobec 1 238 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

"W ostatnich miesiącach eksport charakteryzuje wyraźna tendencja wzrostowa. W październiku oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 104,3 mld zł, po raz pierwszy przekraczając 100 mld zł miesięcznie. Wartość ta zwiększyła się o 9,5% r/r, co było najwyższym wzrostem w 2020 r. Skalę wzrostu eksportu ograniczyła mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu z rokiem poprzednim. Większy w porównaniu z rokiem poprzednim był eksport baterii samochodowych, silników samochodowych, urządzeń łączności bezprzewodowej, odbiorników telewizyjnych, a także odzieży i wyrobów tytoniowych" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 23,5 mld zł i w porównaniu z październikiem 2019 r. zmniejszyły się o 1,3 mld zł, tj. o 5,1%, podano także.

"W październiku import osiągnął wartość 96,4 mld zł, co oznacza wzrost o 1,9% r/r. Wzrost importu związany był przede wszystkim ze zwiększeniem przywozu odzieży i medycznych testów diagnostycznych. Po raz pierwszy od początku pandemii zwiększyła się wartość importu nowych samochodów osobowych. Natomiast w kierunku obniżenia wartości przywozu silnie oddziaływał dalszy spadek importu ropy (o blisko 50% r/r). Obok niższych cen w porównaniu z 2019 r., wpłynęło na to zmniejszenie wielkości dostaw. Spadkowi importu ropy towarzyszyło zmniejszenie wartość przywozu pozostałych paliw" - czytamy dalej.

Od początku 2020 r. saldo w handlu towarami wyniosło 43,7 mld wobec 1,1 mld zł w okresie styczeń-październik 2019 r., podał bank centralny.