Znaczący wzrost sprzedaży do Polski ulokował ją wśród 9. największych nabywców towarów z Portugalii. W grupie tych krajów tylko w przypadku Polski, Włoch i Hiszpanii, nastąpiło zwiększenie importu portugalskich produktów. W dwóch ostatnich zanotowano - odpowiednio - 8,1 i 3 proc. wzrostu.

Z dokumentu INE wynika też, że w listopadzie 2020 r. portugalskie firmy łącznie wyeksportowały do państw UE towary o wartości 3,75 mld euro, czyli o 1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Lizboński ekonomista Miguel Monteiro uznał drastyczny wzrost eksportu portugalskich towarów do Polski za “fenomen”. Zauważył, że informacja ta może zachęcić “kolejne portugalskie spółki do poszukiwania rynków zbytu nad Wisłą”.

“Może to być również sygnał, że polska gospodarka ma się pomimo pandemii dobrze, czego przejawem jest wysoka siła nabywcza obywateli oraz dobra kondycja tamtejszych spółek” - powiedział PAP Monteiro, wskazując też na pozytywne opinie dotyczące zarządzania koronakryzysem przez polski rząd, wydane przez Agencję Inwestycji i Handlu Zewnętrznego Portugalii (AICEP) w Lizbonie.

“Aby zminimalizować efekty koronawirusa polski rząd wprowadził w życie szereg programów wsparcia gospodarki, zatrudnienia oraz pomocy obywatelom” - napisał w swoim najnowszym raporcie AICEP.

Podstawę portugalskiego eksportu do Polski stanowią pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu, a także maszyny i urządzenia mechaniczne oraz artykuły włókiennicze.

>>> Polecamy: Gowin: Polskie firmy wypracowały ponad 11 mld euro nadwyżki w bilansie handlowym