"Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zakwestionował prawidłowość ujęcia przychodów i kosztów wykazanych przez Spółkę w związku z transakcjami zakupu i sprzedaży towarów i usług. Emitent nie zgadza się z treścią powyższej decyzji i wniesie stosowny środek odwoławczy" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka podkreśliła, że należność podatkowa jest objęta układem z uwagi na okres powstania zobowiązania.

"W przypadku, gdyby opisana decyzja stała się ostateczna, należność z niej wynikająca będzie spłacana na warunkach układu prawomocnie zatwierdzonego w postępowaniu sanacyjnym emitenta" - czytamy także.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)