Reklama

Zysk na działalności operacyjnej w II kw. br. w tym ujęciu wyniosła 112 mln zł wobec 130 mln zł zysku rok wcześniej, podano w komunikacie.

"Istotna poprawa marży brutto grupy, o przeszło 2,5 pkt proc. r/r. Wzrost głównie za sprawą odbudowy marży w CCC - mniejsza presja na wyprzedaże" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała także, że udział e-commerce w przychodach grupy był na bardzo wysokim poziomie 44% (+4 pkt proc. r/r), pomimo pełnego powrotu klientów do sklepów stacjonarnych. Sprzedaż w segmencie CCC była wyższa o 28% r/r i o 9% wobec II kw. 2019, przy istotnie zoptymalizowanej sieci sprzedaży.

"Kontynuowany rozwój nowej sieci off-price - sprzedaż z otwartych dotychczas 21 sklepów na poziomie blisko 40 mln zł. Podtrzymane plany uruchomienia łącznie ~65 sklepów do końca roku" - czytamy także.

Grupa odnotowała też spadek powierzchni handlowej o 2 tys. m2 (do 681 978 m2 według stanu na 31 lipca br.), głównie za sprawą planowej optymalizacji powierzchni handlowej sieci CCC (likwidacje, pomniejszenia). Jednocześnie liczba sklepów zmniejszyła się łącznie o 50 w ujęciu rocznym do 992.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)