W opublikowanym w czwartek raporcie PIE zaznaczył, że w czterech największych krajach UE spadek produkcji był w całym 2020 r. dwucyfrowy, a nieco niższe spadki dotknęły kraje Grupy Wyszehradzkiej. Np. w przypadku Słowacji było to rdr 9,1 proc., Czech 8 proc., Węgier 7,2 proc.

"Odnotowany w grudniu ponad 6-proc. wzrost produkcji przemysłowej potwierdził wykazywaną przez polski przemysł w całym 2020 r. wysoką odporność na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19" - podkreślili eksperci w "Tygodniku Gospodarczym PIE". W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa w Polsce obniżyła się o 2,1 proc. wobec jej spadku w całej UE o 8 proc., a w strefie euro – o 8,7 proc. Lepsze wyniki niż Polska uzyskały tylko Malta (-0,3 proc.) i Łotwa (-1,7 proc.), "ale znaczenie przemysłu w ich gospodarkach jest dwukrotnie mniejsze niż w naszym kraju" - wskazano.

Zdaniem analityków niewielki spadek produkcji przemysłowej w Polsce był następstwem zminimalizowania spadku krajowego popytu konsumpcyjnego, "w dużym stopniu za sprawą działań osłonowych dla przedsiębiorców i pracowników finansowanych ze środków publicznych" oraz dobrych wyników w eksporcie, "zwłaszcza wyrobów przemysłu spożywczego i niektórych branż przemysłu elektromaszynowego".

PIE zauważył, że wyniki przemysłu znacząco ograniczyły spadek PKB Polski w 2020 r. "O ile w całej UE spadek produkcji przemysłowej był odpowiedzialny za obniżenie dynamiki PKB o 1,4 pkt. proc., o tyle w Polsce ten efekt wyniósł niespełna 0,5 pkt. proc." - czytamy. W opinii ekspertów wpływ na to miały nie tylko dobre wyniki samego przemysłu, ale też relatywnie wysoki jego udział w tworzeniu PKB (21,7 proc. wobec 17,6 proc. przeciętnie w UE, wg danych za 2019 r.).

Największy uszczerbek dla tempa wzrostu PKB od strony przemysłu odnotowały Niemcy oraz Czechy i Słowacja. "Straty krajów południa Europy były relatywnie mniejsze z racji niższego zaangażowania ich gospodarek w działalność przemysłową" - podkreślono.

Najbardziej ucierpiała w ubiegłym roku produkcja dóbr kapitałowych (w UE spadek o 12,9 proc.). "W Hiszpanii, Niemczech, Włoszech i Francji były to spadki dwucyfrowe. W Polsce obniżka była wyraźnie mniejsza – ok. 9 proc." - zaznaczyli analitycy. Blisko 7-proc. spadki dotknęły unijną produkcję dóbr zaopatrzeniowych i konsumpcyjnych trwałego użytku - w Polsce odpowiednio o 3,2 proc. i 0,8 proc. "Tylko w zakresie dóbr związanych z energią produkcja w Polsce obniżyła się nieco bardziej niż przeciętnie w Unii Europejskiej" - podsumowano. (

Produkcja przemysłowa w I wzrosła w 15 działach

Produkcja przemysłowa w styczniu 2021 r. wzrosła w ujęciu rocznym w 15 spośród 34 działów - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 31,3 proc., w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 12,5 proc., w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,6 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 5,9 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 4,9 proc., w produkcji metali – o 4,6 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,3 proc.

Spadek produkcji sprzedanej wystąpił w 19 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 20,4 proc., napojów – o 11,3 proc., wyrobów farmaceutycznych – o 6,1 proc., pozostałego sprzętu transportowego – o 5,7 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 3,5 proc.