Strata operacyjna wyniosła 20,96 mld HUF wobec 44,77 mld HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 017,77 mld HUF w IV kw. 2020 r. wobec 1 383,34 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym MOL odnotował 54 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 123 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 3 366 mln USD wobec 4 610 mln USD.

"Oczyszczona EBITDA za czwarty kwartał wyniosła 464 mln USD, o 23% mniej niż rok wcześniej, w związku z trudniejszym dla sektora paliw otoczeniem makroekonomicznym" - czytamy w komunikacie.

W 2020 r. spółka miała 15,94 mld HUF skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 223,21 mld HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 011,02 mld HUF w porównaniu z 5 266,74 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym MOL odnotował 56 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w całym 2020 r. wobec 770 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 13 071 mln USD wobec 18 100 mln USD.

"Wynik EBITDA za 2020 r. wyniósł 2,05 mld USD, powyżej zrewidowanej z powodu pandemii prognozy na poziomie 1,9 mld USD, jednak w związku z pandemią i towarzyszącym jej kryzysem, wynik był niższy o 16% r/r" - czytamy dalej.

Produkcja segmentu Upstream wzrosła o 8% r/r do 120 mln boe dziennie, dzięki włączeniu wydobycia ze złoża ACG. Wynik EBITDA spadł jednak o 34% z powodu ekstremalnie niskich cen surowca, podano także w materiale.

"Oczyszczony wynik EBITDA segmentu Downstream spadł w czwartym kwartale do 133 mln USD, na co wpłynęły spadek marż rafineryjnych oraz standardowa sezonowość o tej porze roku. Wynik za cały rok był o 15% niższy niż rok wcześniej" - wskazano w komunikacie.

Wynik EBITDA w segmencie Usług konsumenckich wzrósł w IV kw. ub.r. o 23% do 128 mln USD, a w całym roku notując rekordowy w swojej historii wynik na poziomie 510 mln USD (+8% wobec 2019 r.).

"W ubiegłym roku osiągnęliśmy wynik EBITDA na poziomie ponad 2 mld USD, pomimo zysków niższych niż rok wcześniej. Dzięki szybkiej i adekwatnej reakcji na kryzys, przepływy gotówkowe okazały się finalnie wyższe, niż nasza prognoza zakładała jeszcze przed wybuchem pandemii. Było to możliwe tylko dzięki pozytywnym wynikom wszystkich linii biznesowych, osiągniętych pomimo nowych wyzwań, jakie przyniósł ubiegły rok" - skomentował prezes i CEO grupy Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)