We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 11,88 mln zł w 2020 r..

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 17,14 mln zł wobec 7,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 458,5 mln zł w 2020 r. wobec 414,98 mln zł rok wcześniej.

"Przed nami kolejny rok wyzwań i ciężkiej pracy, w którym nadal będziemy otwarci na nowe możliwości i okazje biznesowe jakie pojawiają się na rynku. W kolejny rok wkraczamy z portfelem zamówień, który pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, iż w kolejnych okresach sprawozdawczych wyniki grupy będą tylko lepsze" - napisał prezes Wojciech Wajda w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 6,04 mln zł wobec 4,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)