Zysk operacyjny wyniósł 112,2 mld HUF wobec 26,02 mld HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 105,11 mld HUF w I kw. 2021 r. wobec 1 119,51 mld HUF rok wcześniej.

Reklama

W ujęciu dolarowym MOL odnotował 305 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 152 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 3 682 mln USD wobec 3 646 mln USD.

Oczyszczona EBITDA Grupy wyniosła 664 mln USD - o 7% więcej niż przed rokiem - pomimo trzeciej fali pandemii i związanych z nią

restrykcji w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Na wynik wpłynęły m.in. rosnące ceny ropy i gazu oraz rekordowe marże petrochemiczne, a także dobre wyniki segmentu usług konsumenckich, podano w komunikacie.

"Wynik EBITDA za pierwszy kwartał na poziomie 660 mln USD to spore osiągnięcie, biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną w ostatnich miesiącach. Dobre wyniki były efektem podjętych inicjatyw strategicznych oraz odpornego modelu biznesowego. Szczególnie cieszą mnie

wyniki w segmentach petrochemicznym oraz usług konsumenckich, które stanowią podstawę naszej strategii transformacji. Dokładnie rok temu powiedziałem, że weszliśmy w okres niepewności, jednak w MOL nauczyliśmy się przystosowywać do panujących warunków i z kryzysu wyszliśmy jeszcze silniejsi. Z uwagi na postępy akcji szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń w regionie, mamy powody do optymizmu" - skomentował prezes i CEO grupy Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

W segmencie Upstream, wynik EBITDA na poziomie 307 mln USD oznacza wzrost o 66% w porównaniu z pierwszym i o 70% w porównaniu z czwartym kwartałem 2020 r. Na tak dobre wyniki wpłynęły m.in. rosnące ceny ropy i gazu oraz wydobycie ze złoża ACG w Azerbejdżanie. Produkcja była nieco niższa niż przed kwartałem, ale o 6% wyższa niż rok wcześniej, dzięki dodatkowemu wydobyciu ze złoża ACG, i sięgnęła 116,7 mln boe dziennie. Uproszczone wolne przepływy pieniężne w segmencie Upstream uległy natomiast podwojeniu rok do roku i wyniosły 218 mln USD, zaznaczono.

Segment Downstream zanotował wynik EBITDA na poziomie 254 mln USD, czyli o 14% mniej niż przed rokiem, w wyniku zmniejszonej produkcji rafineryjnej, wymuszonej mniejszą mobilnością w związku z restrykcjami. Spadek jednak częściowo zrekompensowały dobre wyniki segmentu petrochemicznego, w którym marża wzrosła o 74% rok do roku, sięgając 873 euro na tonie w marcu 2021. Na koniec pierwszego kwartału projekt Poliole był ukończony w 79%, podano również.

Segment usług konsumenckich poprawił wynik EBITDA o 30%, wypracowując w pierwszym kwartale rekordowy wynik 115 mln USD. Wypłynęły na to takie czynniki, jak większa sprzedaż oferty pozapaliwowej oraz niższe koszty operacyjne. Niższe wydatki inwestycyjne pozwoliły na zwiększenie wolnych przepływów pieniężnych o 45% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dobre wyniki zostały osiągnięte pomimo niższej sprzedaży paliw, wymuszonej przez restrykcje w związku z trzecią falą pandemii w regionie. Liczba punktów Fresh Corner na koniec pierwszego kwartału wzrosła do 984 z 955 na koniec roku 2020. MOL dokonał też transakcji zakupu spółki prowadzącej dziewięć restauracji przy stacjach paliw na Węgrzech pod marką Marché, wynika także z materiału.

W segmencie Gas Midstream wynik EBITDA był o jedną trzecią słabszy niż przed rokiem i wyniósł 48 mln USD. Spadek ten wynikał m.in. z mniejszego zapotrzebowania na przesył transgraniczny i niższe wpływy z tego tytułu, podsumowano.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)