Zysk operacyjny wyniósł 154 mln zł wobec 44,5 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 259,29 mln zł wobec 148,52 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 702,8 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 468,58 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Wynik EBITDA w IV kwartale 2021 r. zwiększył się o 74,6% w stosunku do IV kwartału 2020 r. i wyniósł 259 292 tys. zł. Rentowność EBITDA w IV kwartale 2021 r. była wyższa od tej osiągniętej w analogicznym okresie 2020 r. i wyniosła 36,9%. W 2021 r. Grupa uzyskała rentowność EBITDA na poziomie 33,6%, tj. o 8 pkt proc. więcej niż w 2020 r." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I-IV kw. 2021 r. spółka miała 288,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 72,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 371,28 mln zł w porównaniu z 1 822,11 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 797,6 mln zł wobec 466,17 mln zł rok wcześniej (wzrost o 71,7% r/r).

"Rok 2021 to rok konsekwentnej realizacji naszej strategii. Spółka osiągnęła produkcję dobową powyżej 30 tys. ton, wydobyła 9,9 mln ton, a sprzedała 10 mln ton węgla. Są to wyniki rekordowe w historii LW Bogdanka. Udział spółki w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce w tej chwili to ponad 29%. Sytuacja ta, to również efekt wykorzystania szans rynkowych, które pojawiły się w drugiej połowie 2021 roku. Nastąpiła wtedy większa produkcja spowodowana deficytem węgla w Polsce i na świecie" - napisał prezes Artur Wasil w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 291,6 mln zł wobec 70,05 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)