Sprecyzował, że jego rząd otrzymał już zapewnienie ze strony KE o możliwie jak najszybszym uruchomieniu wypłat dla sektora rolniczego w Rumunii. Przypomniał, że w ramach pierwszej transzy, zatwierdzonej w kwietniu, jego krajowi przyznano już 10 mln euro.

Premier Ciuca wyjaśnił, że po ogłoszeniu w kwietniu pierwszej transzy pieniędzy z Brukseli rząd Rumunii wydał zgodę na przekazanie na rzecz rumuńskich rolników dodatkowej kwoty 10 mln euro.

"Środki zaproponowane nam teraz przez KE to rezultat naszej prośby do Brukseli, w której napisaliśmy, że rumuńscy rolnicy potrzebują sprawiedliwej rekompensaty za straty poniesione w wyniku napływu zbóż z Ukrainy" - powiedział Nicolae Ciuca.

Szef rządu wyjaśnił, że KE zgodziła się też na tymczasowe uruchomienie, przynajmniej do 5 czerwca br., klauzuli ochronnej wstrzymującej import do Rumunii ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. (PAP)

Reklama