Wnioski o przyznanie rekompensaty rolnicy mogli składać od 1 lutego do 31 marca br. odnośnie podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Chodzi o rolników, którzy nie mogli wyegzekwować zapłaty za dostarczony towar np. z powodu upadłości firmy skupującej.

1077 wniosków o przyznanie rekompensaty

"W dniu 28 maja 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2024 r. ustalające stawkę rekompensaty stosowaną do ustalenia wysokości rekompensaty w 2024 r. na poziomie 100 proc." - poinformował w środę Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Reklama

Według danych KOWR na 28 maja br. do oddziałów terenowych wpłynęło 1077 wniosków o przyznanie rekompensaty w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa na kwotę ok. 57,9 mln zł.

Jeżeli kwota, o którą ubiegają się rolnicy, przekroczyłaby środki na ten cel, mógłby być zastosowany współczynnik korygujący. W budżecie 2024 r. na Fundusz Ochrony Rolnictwa (FOR) zarezerwowane jest 100 mln zł.

Czym jest Fundusz Ochrony Rolnictwa?

Przepisy ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa obowiązują od 1 lipca 2023 r. Jej celem jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.

Wpłaty na FOR w wysokości 0,125 proc. wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT muszą wnosić podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia. Chodzi np. o zwierzęta żywe, mięso i podroby, ryby, produkty mleczarskie, jaja, miód, warzywa, owoce, orzechy, tłuszcze, cukier.

Firmy skupowe do 26 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, czyli do 26 kwietnia br., muszą złożyć deklaracje, a do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, tj. do 30 kwietnia br. muszą dokonać wpłaty na Fundusz za płody kupione między 1 stycznia a 31 marca br.

autor: Anna Wysoczańska