„Wszystkich z nas dotykają zmiany klimatu” – zaznacza prof. Robert Olkiewicz. Jako przykład na to wymienia m.in. suszę w Somalii oraz powódź w Pakistanie, wysychanie wód gruntowych w Polsce. „Mówi się, że niedługo większość Polski to będą stepy”– opowiada rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Co przyczyniło się do powstania Międzyuczelnianej Akademii Klimatu? „Jest to niesłychanie potrzebne, nie tylko ze względów społecznych, ale również ekonomicznych i przyrodniczych" – tłumaczy prof. Robert Olkiewicz. Jak dodaje, zmiany klimatu wpływają na przyrodę ożywioną i przyrodę nieożywioną.

Dlaczego w projekcie MAK biorą udział trzy uczelnie? „Każda z nich oferuje unikatowe możliwości” – uważa prof. Olkiewicz. AGH – rozwiązania technologiczne, SGH – podejście od strony ekonomii oraz Uniwersytet Wrocławski – przyrodę, fizykę, chemię.