Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze w okresie realizacji strategii na lata 2020-2022 chce brać udział w konsolidacji branży i dokonywać akwizycji w Polsce - np. zespołów projektowych, poinformował ISBnews prezes Dariusz Pietyszuk.
"Liczymy na udział Mostostalu Zabrze w konsolidacji branży. Wraz z recesją wiele firm będzie miało problemy, już to widzimy. Dlatego analizujemy rynek. Tak jak stworzyliśmy Mostostal Zabrze Elektro, przejmując zespół, tak w przyszłości możemy działać dalej, pozyskując zespoły i aktywa, które będą do nas pasowały. Szczególnie myślimy o biurach projektowych, bo myślimy o rozwoju współpracy z naszymi kluczowymi partnerami technologicznymi. Przejęć będziemy dokonywać wyłącznie na rynku polskim" - powiedział Pietyszuk w rozmowie z ISBnews.
W strategii spółka podawała, że jednym z jej przewodnich motywów jest wdrażanie skutecznych procesów rekrutacji, oceny i rozwoju personelu.
"Nawet jeśli będzie recesja, to w grupie będzie rozwój zatrudnienia. Ludzi potrzeba np. do serwisu instalacji przemysłowych w Europie Zachodniej. Nawet jeśli nie będzie dużych projektów, to będą małe i potrzeby osobowe będą. Dlatego inwestujemy w kształcenie kadr, np. przez współpracę ze szkołami, podnosimy kwalifikacje własnych pracowników. Ich liczba będzie rosła" - dodał prezes.
Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601 mln zł skonsolidowanych przychodów.
Tomasz Chaberko
(ISBnews)