Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Ferro odnotowało 9,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 7,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,67 mln zł wobec 12,8 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 5% r/r do 14,4 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,82 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 95,29 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 22,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 215,26 mln zł w porównaniu z 194,56 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy zrealizowane za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2019 roku wyniosły 215 258,7 tys. zł i były większe o 10,6 % w stosunku do okresu porównawczego kończącego się 30 czerwca 2018 r. Zysk z działalności operacyjnej za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2019 roku wyniósł 30 164,8 tys. zł, co oznacza wzrost o 6,5% w stosunku do okresu porównawczego kończącego się 30 czerwca 2018 r. Wartość EBITDA wyniosła 33 095,4 tys. zł. Zysk netto Grupy Ferro za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2019 roku osiągnął wartość 22 525,1 tys. zł, wzrost o 10,0% w stosunku do wyniku wypracowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.

W I poł. 2019 r. przychody na rynku polskim wzrosły o 6% r/r, do 81 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w tym okresie za 62% przychodów grupy.

"Bardzo satysfakcjonujące dynamiki wzrostu sprzedaży pokazały rynki węgierski i rumuński – odpowiednio 34% i 23% r/r. Dwucyfrowy wzrost zanotowała ponadto sprzeda na terenie Słowacji (+14% r/r). Najbardziej dojrzały spośród rynków zagranicznych, czyli Czechy, pokazał wzrost na poziomie 3%" - czytamy w komunikacie.

"Pierwsze półrocze 2019 zakończyliśmy bardzo satysfakcjonującymi wynikami. Mam tu na myśli zarówno sprzedaż na poszczególnych rynkach, jak i w efekcie wyniki finansowe całej grupy. Dzięki szeregowi wdrożonych inicjatyw, nakierowanych na wzrost skali, a także niwelowanie efektów wzrostu kosztów - np. pracy czy transportu - utrzymujemy marżę EBITDA na bardzo dobrym, porównywalnym rok do roku poziomie ponad 15%" - skomentowała prezes Aneta Raczek, cytowana w komunikacie.

Zwróciła uwagę na utrzymujące się dwucyfrowe tempo wzrostu, np. w Rumunii, gdzie baza jest już wysoka, a sam rynek odpowiada za blisko 20% sprzedaży grupy ogółem.

"Bardzo dobrze zachowują się także nasze dojrzałe rynki. Podsumowując - za nami udane półrocze, które pozwala nam myśleć optymistycznie o sezonowo najbardziej istotnym dla nas pod kątem sprzedaży trzecim kwartale. Naszym priorytetem jest kontynuacja ekspansji biznesowej Ferro z dbałością o utrzymanie silnej pozycji gotówkowej, pozwalającej z jednej strony na zaspokajanie rosnących potrzeb naszych klientów w zakresie dostępności i kompleksowości naszej oferty, a z drugiej - umożliwiającej kontynuację polityki dywidendowej" - podsumowała prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 5,75 mln zł wobec 19,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2018 r. miało 405,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)