Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Radpolu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, podała spółka.
"Walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 2 130 101,62 zł w całości na kapitał zapasowy spółki (pozycja zyski zatrzymane)" - czytamy w uchwale walnego.
Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,02 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)