Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Ferro odnotowało 11,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 11,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,28 mln zł wobec 15,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 107,48 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 101,04 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 32,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 302,05 mln zł w porównaniu z 279,11 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 22,05 mln zł wobec 16,53 mln zł zysku rok wcześniej.
Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.
(ISBnews)