Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Radpol odnotował 2,67 mln zł jednostkowej straty netto w 2017 r. wobec 8,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,38 mln zł wobec 7,38 mln zł straty rok wcześniej.
EBITDA wyniosła 5,73 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 1,63 mln zł rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła 5,98 mln zł wobec 5,16 mln zł rok wcześniej.
"Marża EBITDA wzrosła z 1,15% w 2016 roku do 3,72% w roku 2017, dodatkowo oczyszczona marża EBITDA o zdarzenia jednorazowe (głownie odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego i koszty emisji akcji ujęte w rachunku wyników) kształtowała się następująco: 3,88% w 2017 roku w porównaniu do 3,62% w 2016 roku" - czytamy w raporcie.
Przychody ze sprzedaży sięgnęły 154,01 mln zł w 2017 r. wobec 142,39 mln zł rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży wzrosły ze 142,4 mln zł w 2016 roku do 154 mln zł w 2017 roku, na co wpływ miało wiele czynników. Najistotniejsze z nich to:
- wzrost poziomu inwestycji w branży ciepłowniczej i gazowniczej (remonty, nowe inwestycje),
- bardziej dynamiczny proces uruchamiania unijnych programów wspierających inwestycje" - czytamy dalej.
Spadek przychodów w segmencie energetycznym o niemal 11 mln zł (-18,2%) został skompensowany wzrostami przychodów w segmencie systemów rurowych łącznie o 22,7 mln zł (+27,9%).
W roku 2017 sprzedaż eksportowa pozostała na podobnym poziomie wartościowym jak w roku 2016. Główne kierunki to Litwa, Niemcy, Włochy, Dania, Estonia i Czechy. Udział eksportu w sprzedaży 2017 roku to 13% w porównaniu do 14% w 2016 r., podano także.
Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)