Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - i2 Development dokonał warunkowego przydziału 15 tys.obligacji na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, poinformowała spółka. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, dodano.
"Obligacje serii E będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 4,3% w skali roku. Odsetki od obligacji będą płatne w okresach 3- miesięcznych, zaś wykup obligacji nastąpi 6 lutego 2020 r" - czytamy w komunikacie.
Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów, dodano.
"Emisja obligacji serii E została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej" - czytamy również.
i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r.
(ISBnews)