Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wykluczeniu akcji Exillon Energy z obrotu od 30 stycznia, podała spółka.
"Spółka informuje, że w dniu 24 stycznia 2018 roku otrzymała informację o podjęciu przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 70/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wykluczenia akcji spółki z obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 30 stycznia 2018 roku" – czytamy w komunikacie.
W sierpniu 2017 r. rada dyrektorów Exillon Energy zdecydowała o wycofaniu się z obrotu na GPW. 9 stycznia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zniesieniu dematerializacji akcji Exillon Energy od 30 stycznia br.
Exillon Energy to niezależny producent ropy naftowej prowadzący działalność w dwóch roponośnych regionach w północnej Rosji - Timan-Peczora (poprzez spółkę Exillon TP) i Syberii Zachodniej (Exillon WS).
(ISBnews)