Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Wikana podjęła decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, podała spółka.
"Przegląd ten ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju emitenta i realizacji strategii rozwoju na lata 2018-2021. Na obecnym etapie rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym dalszy rozwój emitenta drogą akwizycji przy wsparciu inwestora zewnętrznego lub podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, jak innych zmian struktury właścicielskiej, zawarcie aliansu strategicznego, jak również niewybranie żadnej z przedstawionych opcji" - czytamy w komunikacie.
Emitent wyjaśnił przy tym, iż na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji przez zarząd emitenta nie zostały dotąd podjęte, podano także.
Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)