Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Radpol odnotował 0,42 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 46 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,57 mln zł wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,14 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 42,68 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 1,61 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 6,3 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 120,62 mln zł w porównaniu z 115,93 mln zł rok wcześniej.
"Na wyniki spółki istotny wpływ ma czynnik sezonowości. Specyfika branż, w których działa Radpol S.A. pozwala na generowanie największych przychodów w II i III kwartale roku, które stanowią około 60% przychodów rocznych Spółki. Przyczyną takiej sytuacji jest intensywność prac związanych z planową wymianą infrastruktury ciepłowniczej i elektroenergetycznej w Polsce" - czytamy w raporcie.
"W bieżącym roku w trzecim kwartale pozytywny wpływ na wielkość sprzedaży spółki miał wzrost produkcji budowlano-montażowej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku" - wskazano także.
Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)