Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Quercus TFI odnotowało 7,69 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 6,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,29 mln zł wobec 7,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,97 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 22,53 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 22,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 83,52 mln zł w porównaniu z 65,56 mln zł rok wcześniej.
"Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży miała opłata stała za zarządzanie, liczona od wartości aktywów, która była równa 78,2 mln zł. Rok wcześniej była to kwota 61,9 mln zł. Opłata zmienna za zarządzanie funduszami, za wyjątkiem opłaty pobranej w trakcie okresu sprawozdawczego dotyczącej funduszu Quercus Multistrategy FIZ w wysokości 40 805,44 zł, nie została ujęta w przychodach" - czytamy w raporcie.
"Poziom aktywów netto pod zarządzaniem w III kwartale 2017 r. wzrósł do 4 904,2 mln zł i był znacząco wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (na koniec września 2016 r. zarządzaliśmy bowiem środkami o wartości 3 981,5 mln zł)" - czytamy dalej.
Podane wartości aktywów netto pod zarządzeniem nie uwzględniają aktywów dedykowanych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę, w przypadku których wysokość przychodów spółki nie jest zależna od wartości aktywów tych funduszy oraz umorzonych certyfikatów na koniec trzeciego kwartału 2017 r. Trend zmian w kształtowaniu się struktury aktywów utrzymał się z poprzedniego okresu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się produkty o bezpiecznej strategii inwestowania. Największym funduszem w dalszym ciągu był (niżej marżowy) Quercus Ochrony Kapitału. Wyższa baza aktywów pod zarządzaniem w I-III kwartale 2017 r. wpłynęła na wzrost przychodów ze sprzedaży i wzrost zysku netto, podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)