"Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 15 mln akcji oferowanych zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich akcje oferowane. W związku z faktem, że inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 15 mln akcji (...), przydział został dokonany bez redukcji zapisów" - czytamy w komunikacie.

Venture Inc ustalił wcześniej cenę akcji oferowanych na 2 zł za jedną akcję.

Zgodnie z harmonogramem, około 1 miesiąca od przydziału akcji oferowanych ma nastąpić pierwszy dzień notowania tych akcji na rynku regulowanym GPW.

Venture Inc to działająca w formule funduszu typu venture capital spółka notowana na NewConnect.

(ISBnews)