Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o wykluczeniu akcji Graal z obrotu z dniem 21 marca, podała giełda.
"W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Graal zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia na wniosek spółki wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 21 marca 2017 r. akcje tej spółki" – czytamy w komunikacie.
Graal to producent produktów i przetworów z ryb. Zadebiutował na GPW w 2005 roku.
(ISBnews)