Ostateczna cena sprzedaży akcji oferowanych Banku Zachodniego WBK, sprzedawanych przez KBC oraz Banco Santander, została ustalona na 245 zł za jedną akcję.

Liczba akcji oferowanych BZ WBK została ustalona łącznie na 19.978.913, podał BZ WBK w komunikacie.

"Ostateczna cena sprzedaży akcji oferowanych BZ WBK została ustalona na 245 zł za jedną akcję, a ostateczna liczba akcji oferowanych BZ WBK sprzedawanych w ofercie została ustalona łącznie na 19.978.913, w tym 15.125.964 akcji oferowanych BZ WBK sprzedawanych przez KBC oraz 4.852.949 akcji oferowanych BZ WBK sprzedawanych przez Banco Santander" - podał bank.

Wcześniej bank informował, że w ramach ogłoszonej w poniedziałek wtórnej oferty akcji BZ WBK, KBC planuje sprzedaż 15,13 mln walorów (16,17 proc.), zaś Banco Santander - do 4,85 mln akcji (5,19 proc.).

Book-building zakończył się wczoraj. Orientacyjny przedział cenowy to 240-270 zł za jedną akcję.

Przy założeniu, że w ramach oferty zostaną sprzedane wszystkie akcje oferowane, liczba akcji BZ WBK w wolnym obrocie (free float) po zakończeniu oferty będzie wynosić około 30 proc.

Rolę globalnych współkoordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu pełnią: Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities oraz Santander Investment. Dom Maklerski BZ WBK pełni rolę globalnego współkoordynatora, współprowadzącego księgę popytu oraz oferującego. Goldman Sachs International i UBS Investment Bank działają w charakterze współprowadzących księgę popytu, natomiast Dom Maklerski PKO BP, ING, Royal Bank of Canada oraz Société Générale pełnią rolę współmenedżerów oferty.

Akcjonariusze sprzedający przyznają gwarantom oferty opcję stabilizacyjną (reverse greenshoe option) na nie więcej niż 10 proc. ostatecznej ilości akcji sprzedanych w ofercie.

W związku z połączeniem Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku, zarejestrowanym przez sąd 4 stycznia, belgijski KBC Bank stał się akcjonariuszem BZ WBK, posiadającym 15.125.966 akcji, dających 16,17 proc. udziałów w kapitale. Jednocześnie udział Banco Santander w BZ WBK spadł o 19,04 pkt proc. do 75,19 proc.

W efekcie połączenia Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem powstaje trzeci co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów. Silniejszy Bank Zachodni WBK będzie dysponował siecią liczącą ok. 1000 placówek i obsługiwał 3,5 mln klientów.