W ramach ogłoszonej dziś wtórnej oferty akcji Banku Zachodniego WBK, KBC planuje sprzedaż 15,13 mln walorów (16,17 proc.), zaś Banco Santander - do 4,85 mln akcji (5,19 proc.), podał BZ WBK w komunikacie.

Book-building potrwa od dziś do czwartku. Orientacyjny przedział cenowy to 240-270 zł, podano także.

"KBC i Banco Santander w dniu dzisiejszym ogłaszają wtórną ofertę nie więcej niż 19.978.913 istniejących akcji BZ WBK. W ramach oferty KBC planuje sprzedaż 15.125.964 akcji stanowiących 16,17 proc. obecnie istniejących akcji BZ WBK. Ponadto Banco Santander planuje sprzedać co najmniej 195.216 akcji (stanowiących 0,21 proc. obecnie istniejących akcji) i nie więcej niż 4.852.949 akcji stanowiących 5,19 proc. obecnie istniejących akcji BZ WBK" - głosi komunikat.

Zakładając, że w ramach oferty zostaną sprzedane wszystkie akcje oferowane, ilość akcji BZ WBK w wolnym obrocie (free float) po zakończeniu oferty będzie wynosić około 30 proc., podano także.

"Oferta zostanie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów instytucjonalnych. Orientacyjny przedział cenowy za jedną akcję oferowaną został ustalony na od 240 zł do 270 zł. Ostateczna cena sprzedaży zostanie określona w trakcie procesu budowy księgi popytu, który rozpocznie się w dniu dzisiejszym, w poniedziałek 18 marca 2013 r., i oczekuje się, że zakończy się nie później niż w czwartek, 21 marca 2013 r." - czytamy dalej.

W piątek na zamknięciu notowań za akcję BZ WBK płacono 268,80 zł.

Bank podkreśla, że sprzedaż akcji oferowanych w ramach oferty pozwoliłaby Banco Santander wypełnić zobowiązanie złożone Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zgodnie z którym co najmniej 30 proc. kapitału zakładowego BZ WBK powinno znaleźć się w rękach akcjonariuszy mniejszościowych przed końcem 2014 r. Banco Santander pozostanie nadal akcjonariuszem większościowym BZ WBK.

Akcjonariusze sprzedający przyznają gwarantom oferty opcję stabilizacyjną (reverse greenshoe option) na nie więcej niż 10% ostatecznej ilości akcji sprzedanych w ofercie.

"KBC i Santander zobowiążą się do przestrzegania umownych ograniczeń w zbywaniu akcji (lock-up) przez okres 90 dni, a BZ WBK przez okres 180 dni, po zakończeniu oferty" - czytamy w komunikacie.

>>> Czytaj też: Mironczuk: Banki komercyjne pojawiają się i znikają, a banki spółdzielcze mają ponad 100 lat

Rolę globalnych współkoordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu pełnią: Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities oraz Santander Investment. Dom Maklerski BZ WBK pełni rolę globalnego współkoordynatora, współprowadzącego księgę popytu oraz oferującego. Goldman Sachs International i UBS Investment Bank działają w charakterze współprowadzących księgę popytu, natomiast Dom Maklerski PKO BP, ING, Royal Bank of Canada oraz Société Générale pełnią rolę współmenedżerów oferty.

W związku z połączeniem Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku, zarejestrowanym przez sąd 4 stycznia, belgijski KBC Bank stał się akcjonariuszem BZ WBK, posiadającym 15.125.966 akcji, dających 16,17 proc. udziałów w kapitale. Jednocześnie udział Banco Santander w BZ WBK spadł o 19,04 pkt proc. do 75,19 proc.

W efekcie połączenia Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem powstaje trzeci co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów. Silniejszy Bank Zachodni WBK będzie dysponował siecią liczącą ok. 1000 placówek i obsługiwał 3,5 mln klientów.