Rockefellerowie dostali swoją wojnę w Azji, Morganowie w Europie - napisał Murray Rothbard, o powodach przystąpienia USA do II wojny światowej, w książce „Wall Street, Banks and American Foreign Policy” (Wall Street, banki i polityka zagraniczna USA). Przekonuje w niej, że za najważniejszymi decyzjami polityki zagranicznej USA stały interesy najpotężniejszych rodzin bankierów.

Zmarły w 1995 r. Murray Rothbard, to autor ponad dwudziestu książek i jeden z najbardziej znanych teoretyków austriackiej szkoły ekonomii. W 1946 r. ukończył matematykę i ekonomię na Columbia University. Największy wpływ miały na niego jednak seminaria na jakie uczęszczał w latach 50. XX w., które prowadził Ludwig von Mises, słynny austriacki ekonomista. W swym redakcyjnym nekrologu „The New York Times” napisał, że Rothbard był „człowiekiem, który wściekle bronił wolności jednostki przed interwencjonizmem państwa”.

Uwikłanie się potężnych bankierskich rodzin w wojny światowej zaczęło się w 1914 r. Wówczas to interesy rodziny Morgan nie wyglądały dobrze. Koleje, w które byli zaangażowani finansowo, nie przynosiły spodziewanych dochodów. Należąca do konsorcjum inwestorów, na którego czele stal John Pierrpont Morgan, firma kolejowa New Haven Railroad zbankrutowała. Jej 21 byłych i ówczesnych dyrektorów zostało w 1914 r. postawionych przed sądem za „spisek mający na celu monopolizację handlu, przez uzyskanie zbyt dużego udziału w transporcie towarów w Nowej Anglii”, który to region obejmuje aż 6 stanów. Wybuch I wojny światowej był wybawieniem.

Korzystając z dobrych kontaktów z brytyjską, bankierską rodziną Rothschildów, Morganowie zapewnili sobie wyłączność na obsługę emisji wojennych obligacji brytyjskich i francuskich na terenie USA. A także odpowiadali za całość zakupów wojennych Wielkiej Brytanii i Francji w Stanach Zjednoczonych. Zapewniali również finansowanie amerykańskim firmom, które wykonywały zamówienia wojenne. Od 1915 do 1917 r. departament eksportu J.P. Morgan & Co wynegocjował kontrakty dla Wielkiej Brytanii i Francji o wartości 3 mld dol. Aby zarobić jeszcze więcej J.P. Morgan i jego współpracownicy robili wszystko, co w ich mocy, by wciągnąć neutralne Stany Zjednoczone do wojny.

Cały artykuł czytaj na www.obserwatorfinansowy.pl.

Źródło nieznane