Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Idea Bank odnotował 1,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 83,13 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.
"W I kwartale 2020 r. Idea Bank kontynuował program autosanacji, dzięki czemu już czwarty kwartał z rzędu zanotował zysk na poziomie skonsolidowanym - w wysokości 1,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 133,61 mln zł wobec 106,53 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 16,5 mln zł wobec 31,02 mln zł rok wcześniej.
Ogólne koszty administracyjne wyniosły 75,92 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 108,87 mln zł rok wcześniej.
"Proces redukcji kosztów postępuje (ich docelowy poziom to 100 mln zł rok do roku). Koszty finansowania spadły o 0,76 pkt. proc. w stosunku do kwietnia 2019 r." - podano także w komunikacie.
"Dzięki podjętym rok temu bardzo trudnym decyzjom i wprowadzeniu programu autosanacji, Idea Bank jest dziś elastyczny i kosztowo lekki, dzięki czemu może oferować sektorowi MŚP produkty nowoczesne i tanie. Jesteśmy też technologicznie gotowi na stopniową automatyzację procesów, a także pracę zdalną, co przetestowaliśmy z dobrym efektem w ostatnich tygodniach. To jest nasz strategiczny kierunek rozwoju" - powiedział prezes Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.
Grupa Idea Banku w związku z pandemią koronawirusa Sars-CoV-2 wprowadziła możliwość skorzystania z wakacji kredytowych na okres do 6 miesięcy, jak również możliwość odnowienia limitu linii kredytowych o 6 miesięcy. Uruchomione jeszcze w marcu wakacje kredytowe objęły już 7,6 tys. firm na łączną kwotę przeszło 800 mln zł, a w ramach tarczy antykryzysowej PFR z subwencji skorzystało do tej pory 1,8 tyś. klientów banku, którzy otrzymali wsparcie łącznie w wysokości 140 mln zł.
"Grupa nie zakłada, że skorzystanie z działań pomocowych automatycznie oznacza istotny wzrost ryzyka kredytowego, natomiast wpływa na ocenę ryzyka niewykonania zobowiązania w horyzoncie życia ekspozycji i może potencjalnie prowadzić do reklasyfikacji do Koszyka 2" - czytamy w raporcie.
Idea Bank konsekwentnie digitalizuje swoje działania - prace nad pełną bankowością mobilną dla SME są zaawansowane, postępuje migracja z placówek do kanałów online oraz automatyzacja procesów wewnętrznych
"Bank jest dobrze przygotowany technologicznie do wyzwań gospodarki post-pandemicznej: blisko 92% pracowników centrali funkcjonuje stale w trybie pracy zdalnej" - czytamy także.

Aktywa razem banku wyniosły 16,7 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 17,32 mld zł na koniec 2019 r.
Bank podkreślił, że zbudował solidne fundamenty pod strategię digitalizacji usług. Klienci Idea Banku od wielu miesięcy korzystają z ułatwień, do jakich dostęp otworzyło wdrożenie Idea Cloud, a sam bank jest obecny w chmurze publicznej i współtworzył standardy PolishCloud. Kolejnymi etapami tego procesu będą m. in. pełna Mobilna Bankowość dla MŚP oraz automatyzacja procesów, połączona z ich stopniową migracją z oddziałów do kanałów online.
"Wszystkie te pozytywne działania i zmiany są możliwe dzięki nadzwyczajnej konsekwencji, z jaką wprowadziliśmy i kontynuujemy proces autonaprawy. Udało się nam stworzyć zdrową organizację, wewnętrznie dobrze skalibrowaną i odporną na wstrząsy zewnętrzne. Elastycznie reagujemy na zmiany koniunktury. Co istotne, w przeciwieństwie do wielu innych banków, mamy wciąż przestrzeń do absorpcji obniżek stóp procentowych przez RPP. Nie mogę powiedzieć, że przyszłość makroekonomiczna rysuje się w optymistycznych barwach, ale mogę stwierdzić, że jesteśmy w maksymalny możliwy sposób przygotowani na aktualne wyzwania" - podkreślił prezes Idea Banku

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 31,63 mln zł wobec 76,29 mln zł straty rok wcześniej. Bank podał, że strata jest efektem zdarzeń jednorazowych w wysokości -32,5 mln zł (na poziomie jednostkowym). Po wyłączeniu one-offs bank zanotował zysk 0,9 mln zł.
Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)