MSZ przypomniał, że w 2020 r. Polska sprawuje roczną prezydencję w Funduszu, a od lipca bieżącego roku do czerwca 2021 r. prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki został utworzony w czerwcu 2000 r. przez Grupę Wyszehradzką (Polskę, Czechy, Węgry i Słowację). Jego celem jest finansowanie, wspieranie inicjatyw międzynarodowych m.in. z zakresu kultury. Fundusz przyznaje granty, stypendia i organizuje rezydencje artystów. Z Funduszu finansowane są współpraca kulturalna, naukowa, wymiany młodzieży i współpraca przygraniczną zarówno krajów V4, jak i Bałkanów Zachodnich oraz Partnerstwa Wschodniego.

Fundusz dysponuje budżetem, który stanowią równe składki państw członkowskich (po ok. 2 mln euro) oraz roczna nadwyżka. Siedziba Funduszu znajduje się w Bratysławie. (PAP)

autor: Mateusz Roszak

mro/ godl/