Podwyższone zostaną najniższe świadczenia, odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

ikona lupy />
Prof. Gertruda Uścińska prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / nieznane

Każda waloryzacja ma swoje konsekwencje na przyszłe lata. Podejmując decyzję o wzroście świadczeń, trzeba się z tym liczyć. Niemniej jednak jednorazowa waloryzacja w roku kalendarzowym, oparta na wzroście kosztów utrzymania i przeciętnego wynagrodzenia, jest dostosowana do obecnej sytuacji gospodarczej. Od podwójnej waloryzacji lepsza jest polityka wypłaty takich świadczeń jak 13. i 14. emerytura. Są to bowiem jednorazowe działania finansowane z budżetu państwa, waloryzacja oznacza stałe zobowiązania FUS.

Miesiąc, w jakim najlepiej przejść na emeryturę, jest indywidualną sprawą ubezpieczonego. Każdy z nas powinien sam podjąć taką decyzję, biorąc pod uwagę wszystkie argumenty „za” i „przeciw”. Zachęcam do skorzystania z naszego kalkulatora emerytalnego oraz wsparcia doradców emerytalnych. Możliwości, które daje ZUS, mogą pomóc w podjęciu decyzji.

Natomiast warto odłożyć choć o rok moment przejścia na emeryturę, ponieważ bezpośrednio przekłada się to na wzrost świadczenia.

Najważniejsza zachęta do wydłużania aktywności ekonomicznej i odraczania emerytury jest zaszyta bezpośrednio w systemie emerytalnym. Im dłużej pracujemy i później zaczynamy pobierać emeryturę, tym jest ona wyższa. Jeden rok to nawet o 15 proc. większe świadczenie. Jeżeli bowiem pracujemy, to na nasze konto emerytalne wciąż wpływają składki, a cały zebrany kapitał jest corocznie waloryzowany - w tym roku o 9,33 proc.

Ponadto do obliczeń przyjmuje się krótsze trwanie życia. Zgodnie z najnowszą tablicą trwania życia GUS, w ubiegłym roku odnotowano 519 tys. zgonów, o 33 tys. więcej niż w 2020 r. (486 tys.) oraz o 111 tys. więcej niż w 2019 r. (408 tys.). W rezultacie po raz drugi z rzędu nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych w porównaniu z tablicą z 2021 r., w tym: o 10,8 miesiąca dla 30-latków, 8,8 miesiąca dla 60-latków, 8,1 miesiąca dla 65-latków, 4,1 miesiąca dla 80-latków oraz 2,2 miesiąca dla 90-latków. ZUS korzysta z tych tablic do wyliczenia emerytury od 1 kwietnia tego roku do końca marca przyszłego.

Zachęcam do aktywnego interesowania się własną przyszłą emeryturą.

partner

ikona lupy />
ZUS / Inne