"Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od dnia 29 września 2017 r. do dnia 30 września 2020 r. wynosi - 22,836%" - czytamy w komunikacie.

Stopy zwrotu OFE za okres od 29 września 2017 r. do 30 września 2020 r. (%)

OFE - stopy zwrotu / Komisja Nadzoru Finansowego [KNF]