Według raportu, sprzedaż liczona wartością udzielonych pożyczek była w październiku br. o 3,4 proc. niższa niż we wrześniu. W porównaniu do października ub.r. wolumen udzielonego przez branżę pożyczkową finansowania jest nadal wyższy (o 27,6 proc.). Zdaniem autorów raportu, wynika to z efektu niskiej bazy, gdy rynek wciąż mierzył się z pandemicznymi i regulacyjnymi wyzwaniami. W stosunku do okresu sprzed dwóch lat październikowy odczyt jest z kolei o 8,6 proc. niższy.

Jeśli chodzi o liczbę udzielonych pożyczek, spadek miesiąc do miesiąca wyniósł 1,7 proc. Porównując sprzedaż w ujęciu liczbowym do 2020 r., branża w poprzednim miesiącu przyznała o 16,1 proc. więcej pożyczek, jednak już w relacji do przedpandemicznego 2019 r. odnotowała spadek o 5,7 procent.

Reklama

Jak podkreślono w raporcie, odnotowane dynamiki w dużej mierze wynikają z różnicy w liczbie dni roboczych pomiędzy porównywanymi okresami. W październiku 2021 r. było 21 dni roboczych wobec 22 dni we wrześniu, 22 dni w październiku 2020 r. i 23 dni roboczych dwa lata temu. Po skorygowaniu odczytów okaże się, że nastąpiła stabilizacja sprzedaży – stwierdzono.

Według danych CRIF w październiku firmy pożyczkowe zaraportowały o 1,1 proc. wyższą liczbę odpytań o raport historii kredytowej w stosunku do danych za wrzesień. Zmiana jest nieznaczna i wpisuje się w obserwowany trend stabilizacji – wskazano. W stosunku do poprzedniego roku w dalszym ciągu widoczne są istotne wzrosty, wynoszące około 88 proc., co wynika z niskiej bazy. Natomiast w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 r. liczba odpytań jest na porównywalnym poziomie, tj. o 1,8 proc. wyższa.

Wartość średniej pożyczki udzielonej w październiku wyniosła 3280 zł, co oznacza spadek wobec września o 1,8 procent. W porównaniu do wcześniejszych lat odnotowana wartość stanowi 10 proc. wzrost rok do roku. oraz spadek wobec analogicznego miesiąca 2019 r. o 3,1 proc. W poszczególnych tygodniach października średnia wartość pożyczki wahała się w przedziale od 96 do 101 proc. w porównaniu do analogicznych tygodni 2019 roku.