Jak zaznaczył resort, taka pomoc będzie możliwa dzięki nowemu rozporządzeniu w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, które weszło w czwartek w życie.

Resort wskazał też w komunikacie, że tarczę antykryzysową uzupełnia Funduszowy Pakiet Antywirusowy przygotowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

"Ma on dwa cele: skierowanie funduszy unijnych na walkę z koronawirusem i bezpiecznie przeprowadzenie przez gospodarcze turbulencje tych, którzy skorzystali ze środków europejskich" - napisano. Dodano, że Polsce mamy ponad 60 tys. projektów z dofinansowaniem unijnym – kilkadziesiąt tysięcy jest w realizacji.

Resort zaznaczył, że działania pomocowe podejmowane są w obszarach – prawa i pieniędzy. "Nie da się uruchomić pieniędzy na walkę z koronawirusem bez zmian w prawie!" - podkreślono.

Jak przypomniano, w połowie marca MFiPR wydało rekomendacje dla instytucji zajmujących się funduszami unijnymi, by łagodniej traktowały rozliczanie dotacji przez osoby, firmy, organizacje pozarządowe korzystające z funduszy europejskich. "Dzięki nim mogliśmy na przykład wydłużyć nabory wniosków, przesunąć terminy rozliczania inwestycji czy sfinansować z funduszy UE wydatki na szkolenia i wyjazdy, które się nie odbyły przez koronawirusa" - napisano.

Kolejnym krokiem była specustawa funduszowa, czyli przeniesienie tych rekomendacji do prawa. "Podstawowa zasada tej ustawy – zero obciążeń, same ułatwienia" - zaznaczono. Ustawa jest w Senacie (3 kwietnia przyjął ją Sejm).

Dodano, że resort uzgodnił z marszałkami województw i Komisją Europejską szybką ścieżkę dla nowych inwestycji w służbę zdrowia w związku z koronawirusem. "Wiemy, że marszałkowie korzystają z tej ścieżki. Sprzęt dla szpitali kupuje na przykład województwo mazowieckie" - napisano.

Resort wskazał też na przygotowane i przesłane do Komisji Europejskiej dwa projekty rozporządzeń, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli między innymi: wykorzystać fundusze unijne na kapitał obrotowy (do tej pory nie było to możliwe); uzyskać pomoc z UE nawet, wtedy gdy są w trudnej sytuacji (do tej pory w ogóle był zakaz udzielania wsparcia unijnego przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji); otrzymać nawet 800 tys. euro dotacji (do tej pory limitem było 200 tys. euro).

"Jedno z tych rozporządzeń, dotyczące udzielania pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji, obowiązuje od dziś" - zaznaczono.

MFiPR przygotował ponadto specjalne rekomendacje dla marszałków województw w sprawie możliwości przeznaczenia pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty zapewniające zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających w domach opieki społecznej czy domach dziecka. "Daliśmy nie tylko możliwość zakupu maseczek i rękawiczek, ale tez np. sfinansowania tymczasowej przeprowadzki osób z takich ośrodków do bezpieczniejszych miejsc (np. do mieszkań wspomaganych)" - podkreślono.

We współpracy z marszałkami województw przesunięto 2,6 mld zł z funduszy unijnych na dopłaty do wynagrodzeń pracowników. "To pieniądze, które mogą uratować pół miliona miejsc pracy! Wsparcie rusza na dniach i będzie dostępne bez zbędnych formalności" - poinformowano.

Z kolei z programu Infrastruktura i Środowisko dodatkowe 550 mln zł zostało przeznaczonych na służbę zdrowia. "To pieniądze dla szpitali zakaźnych między innymi na respiratory, tomografy komputerowe, kardiomonitory, łóżka intensywnej terapii, ambulanse" - wyliczono. Mają z nich skorzystać także służby ratownicze, np. policja i straż pożarna, oraz kolejarze, którzy będą mogli kupić środki do dezynfekcji pociągów.

Resort zaznaczył, że 180 mln zł z programu Polska Cyfrowa przeznaczono "na laptopy dla polskich uczniów i nauczycieli - tak, aby można było kontynuować edukację w formule zdalnej".

Nowe rozwiązania, które MFiPR uruchamia dla firm to m.in. 400 mln zł z programu Inteligentny Rozwój. "Trafi na nowy antykryzysowy fundusz pożyczkowy, który uruchomimy w kwietniu z BGK" - wyjaśniono. Pożyczka ma być połączona z dotacją – przedsiębiorca spłaci sam kapitał – maksymalnie 15 mln zł, a okres spłaty pożyczki to nawet 6 lat. Natomiast we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego resort uruchomił w programie Inteligentny Rozwój nowe gwarancje Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu. Z kolei 200 mln zł z programu Inteligentny Rozwój ma trafić do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem koronawirusowi.

"Wkrótce uruchomimy nawet 20 mln zł na nisko- albo nawet w ogóle nieoprocentowane pożyczki obrotowe dla podmiotów ekonomii społecznej (np. spółdzielni pracy, centrów integracji społecznej, organizacji pożytku publicznego)" - zapowiedziało MFiPR. Pieniądze te będzie można przeznaczyć np. na wynagrodzenia, opłacenie faktur za dostawy, podtrzymanie produkcji - wskazano.

>>> Czytaj też: Odmrażanie państwa czy zaklinanie? Poznaliśmy rządowe modele