Kiedy wyrejestrować firmę z CEIDG

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej z rejestru CEIDG należy złożyć dopiero po faktycznym zakończeniu prowadzenia firmy. W przypadku czasowego zaprzestania działalności warto skorzystać z opcji jej zawieszenia. Działalność można także zakończyć, przekształcając ją w spółkę wpisaną do KRS.

Jak załatwić sprawę

Urzędy działają w ograniczonym zakresie z powodu pandemii koronawirusa. Firmę można jednak wyrejestrować nie wychodząc z domuza pośrednictwem strony internetowej CEIDG. By to zrobić należy wypełnić formularz CEIDG-1 i podpisać go elektronicznie bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym. Instrukcję wypełnienia wniosku znajdziesz TUTAJ.

Jeżeli wniosek złożony online jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG poinformuje wnioskodawcę o tym fakcie.

Wypełniony wniosek można również wysłać listem poleconym. Przesłany dokument powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza. Wniosek zostanie sprawdzony przez wybrany urząd gminy lub miasta. Jednostka wystosuje wezwanie do skorygowania jego ewentualnych błędów lub luk w terminie 7 dni roboczych.

Usługa wyrejestrowania działalności gospodarczej jest darmowa.

Wykreślenie z CEIDG

Wyrejestrowanie odbędzie się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDGN – nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku. By pobrać zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru, wystarczy odszukać swój wpis w bazie przedsiębiorców i wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF.

CEIDG prześle informację o wyrejestrowaniu firmy do urzędu skarbowego, GUS, ZUS/ KRUS i do rejestrów działalności regulowanej (jeśli dana działalność wymagała koncesji lub zezwolenia).

Wykreślenie z CEIDG spółka cywilna

Wspólnicy spółki cywilnej powinni pamiętać, że wniosek o wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wiąże się z zaprzestaniem również tej działalności. Osoby, które nie chcą rezygnować z uczestnictwa w spółce cywilnej zamiast wniosku o wyrejestrowanie mogą złożyć wniosek o zmianę wpisu i zaznaczyć w formularzu CEIDG-1, że prowadzą działalność tylko w formie spółki cywilnej. W przypadku, gdy przedsiębiorca kończy działalność w spółce, ale chce kontynuować ją indywidualnie może złożyć wniosek o zmianę i zaznaczyć w formularzu CEIDG-1, iż chce wykreślić informację o spółce cywilnej z wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

>>> Czytaj też: Koronakryzys i niemiecka obsesja oszczędzania. Czy polityka "czarnego zera" była słuszna?