Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Wartość inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej do 29 marca br. wyniosła 454 mld zł, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Według umów podpisanych do tego dnia, kwota dofinansowania w części UE wynosiła 276 mld zł.
"Do 29 marca 2020 podpisano z beneficjentami 60 602 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 454 mld zł. W kwocie udział funduszy UE to 276 mld zł, czyli 83,3% całej puli" - czytamy w komunikacie.
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 29 marca 2020 roku złożono 132 604 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 745 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 460 mld zł, tj. 138,8% funduszy na lata 2014-2020.
"Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 196 mld zł, w tym dofinansowanie UE 132 mld zł, co stanowi 39,9% alokacji" - czytamy dalej.
(ISBnews)