Wstępnie szacowano wskaźnik na 28,7 pkt.

PMI composite wyniósł w V 31,9 pkt. wobec 13,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Wstępnie szacowano wartość indeksu na 30,5 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług. (PAP Biznes)