Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Blisko 13,4 mld zł ze środków unijnych zostało przeznaczonych na walkę z koronwirusem w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
"Funduszowy Pakiet Antywirusowy to 13,4 mld zł. Pieniądze te przeznaczamy na bezpośrednią walkę z koronawirusem, czyli dla szpitali, domów pomocy społecznej, policji czy straży pożarnej, […] również na antykryzysowe rozwiązania dla przedsiębiorców, dla biznesu, dla gospodarki" - powiedziała Jarosińska-Jedynak podczas wideokonferencji.
Wsparcie obejmuje m.in. dopłaty do pensji, tworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej czy dopłaty do zakupu komputerów do nauki zdalnej dla uczniów.
Z danych, przedstawionych w trakcie konferencji wynika, że dotychczas na dopłaty na pensje dla pracowników przekazano dotychczas 1,22 mld zł, a wsparciem objęto 372 tys. osób. Łączna kwota środków, zarezerwowanych na dopłaty do wynagrodzeń to 2,6 mld zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.
Z kolei na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej zarezerwowano 369 mln w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Wnioski złożyło 99% samorządów. Sprzęt komputerowy otrzyma 205 tys. uczniów i 31 tys. nauczycieli z 2774 gmin i powiatów.
Kwota 350 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) ma wesprzeć tworzenie w firmach infrastruktury naukowo-badawczej, a 200 mln zł z POIR dla firm na prace nad diagnostyką leczeniem i przeciwdziałaniem koronawirusowi. Z kolei 550 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zostało przekazanych dla szpitali na ochronę zdrowia, odzież ochronną, sprzęt oraz środki dezynfekujące,
Ponadto 500 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) trafi do mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej oraz domów dziecka, a 75 mln zł z POIiŚ strażaków na specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią.
Ponadto 550 mln zł z POIR zasiliło dotychczas antykryzysowy fundusz pożyczkowy, a około 3 mld (z różnych programów zostanie przekazanych na zapewnienie płynności finansowej firm. Wnioski będą przyjmowane od czerwca, dotacje mają być udzielane do końca roku.
Komisja Europejska przekazała Polsce w latach 2014-2020 tytułem refundacji płatności pośrednich 30,877 mld euro (tj. 26,3% wszystkich środków przekazanych krajom UE w tym zakresie). Stanowi to 40,2% alokacji UE.
(ISBnews)