Zysk operacyjny wyniósł 1,07 mln zł wobec 13,36 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 4,4 mln zł wobec 17,43 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 358,8 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 414,83 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2020 roku grupa kapitałowa Work Service osiągnęła wyniki finansowe na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2019 roku, co wynikało przede wszystkim z przeprowadzonej restrukturyzacji operacyjnej (w szczególności obniżenie kosztów prowadzonej działalności spółek) i odzwierciedliło się w poprawie wyników ze sprzedaży oraz w konsekwencji wyników z działalności operacyjnej konsolidowanych w 2020 roku podmiotów" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 4,56 mln zł wobec 6,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)