PGNiG miało wstępnie 1,06 mld zysku netto; 2,16 mld zł EBITDA w I kw. 2019 r.Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 1,06 mld zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1,57 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,16 mld zł wobec 2,67 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk operacyjny za I kw. br. to szacunkowo 1,38 mld zł wobec 2,01 mld zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły wstępnie 14,34 mld zł wobec 13,25 mld zł rok wcześniej.

W I kw. 2019 r. na 2,16 mld zł EBITDA grupy złożyło się 1,3 mld zł wypracowane przez segment Poszukiwania i Wydobycia, -0,07 mld zł w segmencie Obrót i Magazynowanie, 0,58 mld zł w Dystrybucji i 0,4 mld zł w Wytwarzaniu.

"Na wyniki finansowe I kwartału 2019 roku największy wpływ miały:

1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:

* spadek wolumenu wydobycia ropy naftowej w Norwegii o 17% w relacji do I kwartału 2018 r.;

* niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 6% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o 12% w porównaniu do I kwartału 2018 r.;

2. W segmencie Obrót i Magazynowanie:

* wzrost kosztów pozyskania gazu, głównie na skutek wzrostu 9-miesięcznej średniej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl o 33%;

* spadek ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie;

* wyższa o 2,5% średnia cena za paliwo gazowe w nowej taryfie detalicznej obowiązującej od 15 lutego 2019 r.;

* wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń w wysokości +179 mln zł (w I kwartale 2018 r.: -169 mln zł).

3. W segmencie Dystrybucja:

* niższa o 5% taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 15 lutego 2019 r.;

* wyższa średnia temperatura w I kwartale 2019 r. o 2,9 °C r/r;

* saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: -131 mln zł w I kwartale 2019 r. wobec -177 mln zł rok wcześniej.

4. W segmencie Wytwarzanie:

* niższe przychody ze sprzedaży ciepła o 9% R/R na skutek wzrostu średniej temperatury w I kwartale 2019 r. i niższych wolumenów produkcji ciepła;

* wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej o 38% R/R będące wynikiem wyższych notowań cen energii elektrycznej;

* wyższe koszty węgla do produkcji." - czytamy w komunikacie.

PGNiG podkreśla, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Publikacja raportu okresowego za I kw. 2019 roku nastąpi 16 maja 2019 roku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)