Liczba akcji oferowanych może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału do maksymalnie 92 446 602 akcji, przyznanej przez głównego akcjonariusza Pepco Holdco Limited w celu uzyskania dodatkowych wpływów brutto w wysokości około 0,9 mld zł (0,2 mld euro).

Wcześniej przedział cenowy ustalono na 38-46 zł za akcję, zaś maksymalną cenę dla inwestorów detalicznych na 46 zł za akcję.

Inwestorom indywidualnym przydzielonych zostanie 2,5 mln akcji sprzedawanych (tj. 3,1% akcji sprzedawanych w ramach oferty), zaś inwestorom instytucjonalnych przydzielonych zostanie pozostałe 77,9 mln akcji sprzedawanych.

Free float wyniesie 20,1% (w tym akcje sprzedane w wykonaniu opcji dodatkowego przydziału i akcje objęte przez podmioty finansujące (tj. Cornerstone Shares).

Przewidywany dzień rozpoczęcia notowań Akcji na GPW to 26 maja 2021 r. (albo termin zbliżony).

"Z dumą zmierzamy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie przeprowadzając największą ofertę publiczną akcji w tym roku, dołączając jednocześnie do grona największych spółek notowanych w Warszawie. Nasza Grupa działa na atrakcyjnym europejskim rynku w sektorze wielobranżowych sklepów dyskontowych. Z naszymi trzema wiodącymi na rynku markami – PEPCO, Dealz i Poundland –jesteśmy znakomicie przygotowani do tego, by wykorzystać ogromne możliwości rozwoju, jakie są przed nami. Cieszymy się z dużego zainteresowania i wsparcia ze strony szerokiego grona renomowanych inwestorów polskich i międzynarodowych oraz z dużego popytu ze strony inwestorów indywidualnych. Wszyscy oni docenili nasze dotychczasowe osiągnięcia finansowe i wyraźnie nakreśloną wizję długoterminowego wzrostu. Rozwój naszej Grupy i sieci sklepów możemy z łatwością finansować z osiąganych przez nas przepływów pieniężnych" - powiedział dyrektor generalny (CEO) Pepco Group Andy Bond, cytowany w komunikacie.

Grupa prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez Pepco (wiodącą w Europie Środkowo-Wschodniej sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych; wg stanu na 31 marca 2021 r., Pepco prowadziło 2 229 sklepów w 13 krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz we Włoszech) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych. Sieć działa od 1990 r. w Wielkiej Brytanii pod marką Poundland, prowadząc 818 sklepów, wg stanu na 31 marca 2021 r.) W ramach międzynarodowej ekspansji Poundland, w 2011 r. wprowadzona została marka Dealz, która wg stanu na 31 marca 2021 r. prowadziła 199 sklepów w Irlandii, Hiszpanii i Polsce. Większe sklepy Poundland oferują produkty pierwszej potrzeby, ubrania i inne artykuły detaliczne, podczas gdy sklepy Dealz i mniejsze sklepy Poundland sprzedają artykuły szybkozbywalne, ogólnego przeznaczenia i artykuły pierwszej potrzeby).

(ISBnews)