"W ramach transakcji może być sprzedanych maksymalnie do 11 742 688 istniejących akcji, stanowiących 19,57% kapitału, które obejmują:

- do 7 000 000 istniejących akcji własnych z przeznaczeniem wpływów na realizację strategii rozwoju,

- do 1 142 688 istniejących akcji własnych z przeznaczeniem wpływów na realizację skupu akcji pracowniczych,

- do 3 600 000 istniejących akcji należących do dwóch głównych akcjonariuszy spółki, tj. Solar Future Coöperatief oraz Solar Power to the People Coöperatief" - czytamy w komunikacie.

Rolę globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu pełni Ipopema Securities.

"W celu zapewnienia finansowania niezbędnego do realizacji strategii grupy, zarząd zamierza zaoferować inwestorom do 7 mln posiadanych akcji własnych. Wpływy ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na inwestycje w przygotowanie nowych projektów fotowoltaicznych oraz wykonanie projektów doprowadzonych do fazy 'gotowości do budowy'" - skomentował prezes Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Wcześniej w tym miesiącu Photon Energy opublikował długoterminową strategię rozwoju na lata 2021-2024, która zakłada osiągnięcie w 2024 r. pięciokrotności wyniku EBITDA z 2020 r.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)