Zysk operacyjny wyniósł 207,07 mln zł wobec 161,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 245,21 mln zł wobec 197,95 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 241,7 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 921,49 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kwartale bieżącego roku wzrosły o 35% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Głównymi czynnikami wpływającymi na wartość sprzedaży były większe wolumeny oraz rosnące ceny surowców, co przekładało się na ceny wyrobów. Ok. 55% wzrost przychodów ze sprzedaży osiągnął Segment Wyrobów Wyciskanych z podobną dynamiką zarówno w kraju jak i sprzedaży do klientów zagranicznych. Segment Systemów Aluminiowych osiągnął ok. 25% dynamiki (po równo w kraju jak i na rynkach eksportowych), a wzrost sprzedaży w Segmencie Opakowań Giętkich wyniósł ok. 30%, tym aż 37% wzrost osiągnięto na sprzedaży eksportowej. Wyższa sprzedaż ilościowa w powiązaniu z wysoką sprawnością operacyjną oraz korzystne marże spowodowały, iż grupa kapitałowa osiągnęła w III kwartale 245 213 tys. zł skonsolidowanego zysku EBITDA (+24% r/r) oraz 207 066 tys. zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej (+28% r/r)" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 466,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 333,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 389,12 mln zł w porównaniu z 2 645,36 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 696,82 mln zł wobec 530,91 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 490,31 mln zł wobec 290,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)