Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 12,28 mln zł wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,53 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 49,46 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 45,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 128,75 mln zł w porównaniu z 91,74 mln zł rok wcześniej.

"W I poł. 2022 r. po raz pierwszy od dwóch lat nie obowiązywały zakazy w handlu detalicznym w Polsce, spowodowane pandemią. Dzięki zniesieniu części zakazów i nakazów w marcu b.r. oraz przejście ze stanu epidemii w stan zagrożenia epidemicznego, sytuacja społeczno-gospodarcza mogła powrócić do normalnych realiów. […] Grupa kapitałowa powróciła do prawidłowych przychodów generowanych przed pandemią, wyniosły one 128 754 tys. zł vs 91 743 tys. zł, co stanowi wzrost o 40,3 %" - czytamy w raporcie.

Wśród istotnych czynników dotyczących II pol. roku spółka kształtowanie się złotego wobec USD.

"Działalność operacyjna grupy kapitałowej opiera się na korzystaniu z outsourcingu. Spółka zleca produkcję markowych wyrobów kontrahentom z Chin i innych krajów Azji południowo-wschodniej, gdzie koszty wytworzenia są niższe niż w Polsce. W związku z tym, duża część zakupów denominowana jest w walucie USD, co ma znaczący wpływ na jego rentowność w przypadku istotnej zmiany kursu tej waluty w stosunku do PLN. W ubiegłych latach, aby zminimalizować wpływ tego czynnika spółka dominująca wypracowała system przedpłat na zakup towarów, jednocześnie są realizowane zlecenia również w Polsce. Kondycja złotego w stosunku do walut USD będzie miała istotny wpływ w 2022 r. na koszty generowane przez Grupę Kapitałową przy zakupie towarów" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 4,38 mln zł wobec 6,54 mln zł straty rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 232 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)