Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 6,65 mln zł wobec 7,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,65 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 21,11 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Mex Polska w trzecim kwartale 2022 bardzo intensywnie pracowała nad wprowadzeniem działań, które skutecznie zminimalizują negatywne skutki wysokiej inflacji. Spółki grupy monitorują rynek dostawców produktów żywnościowych i większość nabywanych artykułów kupują, od co najmniej dwóch lub więcej dostawców, aby zniwelować okresowe zagrożenia. Spółki grupy mają ponadto podpisane terminowe umowy na niektóre media, co w krótkim czasie ogranicza ryzyko wzrostu ich cen. Koszty czynszów są waloryzowane o wskaźnik inflacji raz w roku i można się spodziewać ich wzrostu w kolejnych latach. W związku z powyższym poszczególne lokale gastronomiczne są zmuszone niwelować wzrosty kosztów poprzez wzrost cen swoich produktów, jednak odbywa się to okresowo po wyczerpaniu innych metod utrzymania lub podniesienia marży oferowanych dań i napojów (zmiana asortymentu, zmiana gramatur, itp.), tak aby uchronić się od utraty części wrażliwych na cenę klientów" - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 4,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 60,69 mln zł w porównaniu z 30,88 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 3,44 mln zł wobec 0,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mex Polska zarządza 43 lokalami gastronomicznymi (stan na 25.11.2022). Grupa rozwija marki: The Mexican, Prosty Temat, Pankejk, Pijalnia Wódki i Piwa. Najnowszym konceptem jest Chicas & Gorillas. Od 2012 roku spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews)