x

"Trendy były nieco rozbieżne w podstawowych segmentach ale „efekt mianownika" tym razem odegrał większą niż zwykle rolę; w segmencie detalicznym nastąpiło niewielkie zwiększenie wskaźnika NPL, ale wartość kredytów w tzw. koszyku 3 spadła w okresie; natomiast w segmencie korporacyjnym wskaźnik NPL spadł do 3,1% z 3,8% na koniec września po spłatach/sprzedaży/spisaniu ekspozycji kredytowych; pokrycie kredytów niepracujących rezerwami poprawiło się do 70% z 69% na koniec III kw. 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Udział kredytów z utratą wartości, obejmujących koszyk 3 oraz aktywa POCI (ang. Purchased or Originated Credit Impaired) w sytuacji zagrożonej (ang. default), w portfelu kredytowym ogółem na koniec grudnia 2022 r. wynosił 4,45%. Oznacza to wzrost o 6 bp r/r, który w dużej mierze został osiągnięty dzięki prowadzonej przez grupę polityce sprzedaży i spisywania należności z utratą wartości, podano.

Reklama

Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem uległ zmniejszeniu z 2,27% w grudniu 2021 roku do 2,03% w grudniu 2022 r., podano również.

"Wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości, obecnie definiowany jako relacja całkowitych odpisów na ryzyko do łącznej wartości kredytów z koszyka 3 oraz POCI w sytuacji default, uległ nieznacznemu wzrostowi z 68,62% w grudniu 2021 do 69,91% obecnie. Pokrycie rezerwami ogółem kredytów przeterminowanych ponad 90 dni wzrosło z poziomu 133% rok temu do 154% na koniec 2022 roku. Oba te wskaźniki uległy poprawie pomimo transakcji spisania oraz sprzedaży należności przeterminowanych w ciągu roku wraz z odpowiadającym im wykorzystaniem istniejących rezerw" - czytamy dalej w komunikacie.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 110,9 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)