Synektik odnotował 17,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. roku obrotowego 2022/2023 (lipiec-wrzesień 2023) wobec 2,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 23,95 mln zł wobec 5,92 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 27,84 mln zł wobec 9,48 mln zł zysku rok wcześniej, zaś znormalizowana EBITDA - odpowiednio: 32,71 mln zł wobec 13,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 135,73 mln zł w IV kw. r.obr. 2022/2023 wobec 58,38 mln zł rok wcześniej.

W r.obr. 2022/2023 (październik 2022 - wrzesień 2023) spółka miała 54,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 10,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 446,92 mln zł w porównaniu z 166,86 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 83,57 mln zł wobec 29,66 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś znormalizowana EBITDA - odpowiednio: 98,29 mln zł wobec 32,21 mln zł zysku rok wcześniej.

"2022 rok finansowy był dla segmentu dostaw sprzętu medycznego i usług okresem dynamicznego wzrostu, opartego o strukturalne zmiany w modelu biznesowym segmentu w ostatnich latach. Decyzja o ekspansji w obszarze sprzętu terapeutycznego i odważne zbudowanie oferty w oparciu o innowacyjne, zaawansowane technologicznie produkty okazała się dobrą strategią. Równie trafną decyzją stała się ekspansja zagranicą, począwszy od przejęcia czeskiego i słowackiego rynku systemów da Vinci. Miniony rok nie wyczerpał naszego potencjału wzrostu. W 2023 r. fin. wkroczyliśmy z 75 mln zł backlogu oraz pokaźnym pakietem otwartych projektów sprzedażowych, o wartości ponad 122 mln zł. Równolegle intensywnie pracujemy nad ekspansją w segmentach produktowych i rynkach, na których jesteśmy już obecni, jak i poszukujemy kolejnych szans biznesowych. Jesteśmy m.in. zainteresowani zwiększeniem aktywności zagranicą z kolejnymi produktami" - powiedział założyciel i prezes spółki Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

Reklama

Na rekordowe wyniki Grupy, zarówno w skali całego roku, jak i ostatniego z jego kwartałów, złożyły się rosnące wyniki obu segmentów działalności. Segment sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych zakończył 2022 r. fin. z 410,4 mln zł przychodów (197% wzrost), wypracowując 99,3 mln zł znormalizowanej EBITDA (+234%). Segment radiofarmaceutyków osiągnął w tym okresie 26% wzrost sprzedaży, do 36,5 mln zł (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych). EBITDA segmentu wyniosła 11,1 mln zł, o 53% więcej niż rok wcześnie, podano dalej.

Przychody Grupy z tytułu dostaw sprzętu medycznego wzrosły w 2022 r. fin. o 274%, do 297,5 mln zł, na co kluczowy wpływ miał rozwój segmentu urządzeń do terapii onkologicznych, w szczególności robotyki oraz radiochirurgii. W minionym roku grupa m.in. dostarczyła klientom w Polsce, Czechach i na Słowacji 21 robotów chirurgicznych da Vinci (z których 6 zostało zainstalowanych w ostatnim kwartale) oraz pierwszy w tej części Europy system do stereotaktycznej radiochirurgii (SRS) ZAP-X. Zakończony rok finansowy przyniósł również 89% wzrost tzw. powtarzalnych przychodów segmentu sprzętu medycznego i usług IT (sprzedaż usług oraz dostawy zużywalnych instrumentów i akcesoriów), do 112,9 mln zł, wskazano także.

"Motorem napędowym robotycznego biznesu Grupy jest rozwój rynku chirurgii robotycznej. W ostatnich czterech kwartałach w Polsce zrealizowano blisko 6 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci, dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. W ostatnim kwartale wykonano 1,9 tys. zabiegów, o 106% więcej niż w IV kw. 2021 roku fin. W Czechach i na Słowacji w ostatnich 4 kwartałach wykonano 6,9 tys. zabiegów, o 27% więcej niż rok wcześniej" - czytamy również w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym r.obr. 2022/2023 wyniósł 26,68 mln zł wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)