PCF Group odnotowała 1,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 15,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 1,24 mln zł wobec 6,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,58 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 40,33 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 15,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 38,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 111,25 mln zł w porównaniu z 130,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 0,36 mln zł wobec 49,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)