Strata operacyjna wyniosła 7,39 mln zł wobec 8,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,75 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 40,24 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 13,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 23,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 68,67 mln zł w porównaniu z 90,59 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w okresie 6 miesięcy zakończonym 30.06.2023 r. i 30.06.2022 r. wynosiły odpowiednio 68,7 mln zł i 90,6 mln zł. Spadek o 24% wynikał z:

Reklama
  • zakończenia prac nad dodatkiem (DLC) gry 'Outriders', którego premiera miała miejsce 28.06.2022 r. Projekt był realizowany w ramach umowy produkcyjno-wydawniczej z wydawcą Square Enix Limited,
  • zakończenia współpracy z wydawcą Take-Two Interactive Software, Inc. w ramach umowy produkcyjno-wydawniczej (przychody były realizowane do kwietnia 2022 r.),
  • premiery gry 'Green Hell VR', która miała miejsce w I półroczu 2022 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk EBITDA w I półr. br. sięgnął 0,58 mln zł wobec 28,98 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 3,97 mln zł wobec 29,67 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 2,58 mln zł wobec 27,56 mln zł zysku rok wcześniej.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)